If you would like to support this site, please consider Donating.
Useful Tropical Plants

Index of botanical names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing 67 of 67 plants beginning with X.

First Page 1 of 1 Last

Latin nameCommon name
Xanthocercis madagascariensis
Xanthocercis rabiensis
Xanthocercis zambesiaca
Xanthophyllum affine
Xanthophyllum amoenum
Xanthophyllum discolor
Xanthophyllum ecarinatum
Xanthophyllum flavescens
Xanthophyllum lanceatum
Xanthophyllum obscurum
Xanthophyllum rufum
Xanthophyllum stipitatum
Xanthophyllum vitellinum
Xanthosoma brasiliense Belembe
Xanthosoma caracu Caracu
Xanthosoma sagittifolium Tania
Xanthosoma striatipes
Xanthosoma violaceum Blue Taro
Xanthostemon oppositifolius
Xanthostemon speciosus
Xanthostemon verdugonianus Mangkono
Xanthostemon verus Iron Wood
Xantolis tomentosa
Xenostegia tridentata
Xeroderris stuhlmannii
Xerophyta dasylirioides
Xerophyta eglandulosa
Xerophyta pinifolia
Xerophyta spekei
Xerophyta squarrosa
Xerophyta suaveolens
Xerospermum laevigatum
Xerospermum noronhianum
Ximenia americana Tallow Wood
Ximenia caffra
Xylia evansii
Xylia xylocarpa
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Xylocarpus rumphii
Xylopia aethiopica Ethiopian Pepper
Xylopia amazonica
Xylopia aromatica Monkey Pepper
Xylopia benthamii
Xylopia brasiliensis
Xylopia cayennensis
Xylopia discreta
Xylopia emarginata
Xylopia frutescens
Xylopia hastarum White Lancewood
Xylopia longipetala
Xylopia odoratissima
Xylopia parvifolia
Xylopia peruviana
Xylopia pierrei
Xylopia quintasii
Xylopia rubescens
Xylopia sericea
Xylopia vielana
Xylosma ciliatifolia
Xylosma hawaiense
Xylosma orbiculata
Xylosma suaveolens
Xylosma venosa
Xyris capensis
Xyris jupicai
Xysmalobium heudelotianum

First Page 1 of 1 Last