If you would like to support this site, please consider Donating.
Useful Tropical Plants

Index of botanical names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing 100 of 515 plants beginning with T.

First Prev Page 2 of 6 Next Last

Latin nameCommon name
Tapirira guianensis
Tapirira mexicana
Tapirira obtusa
Tapirira rubrinervis
Tapura fischeri
Tara spinosa Algarobilla
Taralea oppositifolia English Tonka Bean
Tarchonanthus camphoratus Camphor Bush
Taxus globosa Mexican Yew
Taxus wallichiana
Tecoma capensis
Tecoma stans Trumpet Flower
Tectaria paradoxa
Tecticornia verrucosa
Tectona grandis Teak
Teijsmanniodendron ahernianum
Teijsmanniodendron bogoriense
Teijsmanniodendron coriaceum
Teijsmanniodendron hollrungii
Teijsmanniodendron pteropodum
Teijsmanniodendron scaberrimum
Teijsmanniodendron simplicifolium
Telfairia occidentalis Fluted Gourd
Telfairia pedata Oysternut
Teliostachya lanceolata
Telosma africana
Telosma cordata Pakalana
Telosma procumbens
Tephrosia candida White Tephrosia
Tephrosia lupinifolia
Tephrosia multifolia
Tephrosia noctiflora
Tephrosia pumila
Tephrosia purpurea Purple Tephrosia
Tephrosia retamoides
Tephrosia sinapou
Tephrosia villosa
Tephrosia vogelii
Teramnus labialis
Terminalia amazonia White Olive
Terminalia archipelagi
Terminalia argentea
Terminalia arjuna Arjuna
Terminalia arostrata
Terminalia australis
Terminalia avicennioides
Terminalia bellirica Myrobalan
Terminalia brassii Brown Terminalia
Terminalia brownii
Terminalia calamansanai
Terminalia canaliculata
Terminalia capitanea
Terminalia catappa Indian Almond
Terminalia chebula Black Myrobalan
Terminalia chicharronia
Terminalia citrina
Terminalia complanata
Terminalia crebrifolia
Terminalia darlingii
Terminalia dichotoma
Terminalia elliptica Indian Laurel
Terminalia eriostachya
Terminalia fagifolia
Terminalia ferdinandiana Billy Goat Plum
Terminalia foetidissima
Terminalia glabrescens
Terminalia impediens
Terminalia ivorensis Black Afara
Terminalia januarensis
Terminalia kaernbachii Okari Nut
Terminalia latifolia
Terminalia litoralis
Terminalia longispicata
Terminalia lucida
Terminalia macadamii
Terminalia macroptera
Terminalia mameluco
Terminalia mantaly
Terminalia megalocarpa
Terminalia microcarpa
Terminalia morobensis
Terminalia mucronata
Terminalia myriocarpa Hollock
Terminalia nigrovenulosa
Terminalia nitens
Terminalia oblonga
Terminalia oblongata Yellow Wood
Terminalia paniculata
Terminalia pellucida
Terminalia phellocarpa
Terminalia polyantha
Terminalia porphyrocarpa
Terminalia procera
Terminalia prunioides
Terminalia pterocarpa
Terminalia reitzii
Terminalia rerei
Terminalia richii
Terminalia rubiginosa
Terminalia sambesiaca

First Prev Page 2 of 6 Next Last